היט דיינע אויגן - Forum Kunena Site Syndication https://hitdanoigen.com Sun, 24 Feb 2019 01:03:09 +0000 Kunena 1.6 https://hitdanoigen.com/components/com_kunena/template/default/images/icons/rss.png היט דיינע אויגן - Forum https://hitdanoigen.com/ en-gb נושא: יעצט אז איך בין שוין ריין ווי אזוי גייט מען ווייטע - דורך: טהרינו https://hitdanoigen.com/forum/3-%D7%A6%D7%A2%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%A2-%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%A2/253533-%D7%99%D7%A2%D7%A6%D7%98-%D7%90%D7%96-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%99-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A2#253533 https://hitdanoigen.com/forum/3-%D7%A6%D7%A2%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%A2-%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%A2/253533-%D7%99%D7%A2%D7%A6%D7%98-%D7%90%D7%96-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%99-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A2#253533 איך ביו א שטארקע מיטגעמאכטע פון אלס קינד און פון אלס בחור אבער ב''ה איך בין שוין ריין למעשה אפאר יאר אך דא עקא אזוי ווי די קאפ איז געלעגען עטליכע יאר אין די נארישקייטן ראשו ורובו און מען איז כסדר געווען איינגעווינט נאך צוגיין די טריגערס און די קאפ איז געווען געווייערט צו קוקען און טראכטען אלעס וואס האט צו טוען מיט עריות, וויל איך וויסען ווי אזוי געבן זיך א עצה אנדערע בעלי גבורה נאכדעם וואס זיי האלטן שוין א סטעפ ווייטער און זיי האבען זיך שוין אפגעוויינט פון טוען למעשה - ווי קען מען רי-וויערן די מהלך המחשבה אז עס זאל נישט לויפן פון זיך אליין צוריק צום אלטן.

]]>
צענטראלע פלאטפארמע Mon, 18 Feb 2019 21:39:22 +0000 https://hitdanoigen.com/forum/3-%D7%A6%D7%A2%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%A2-%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%A2/253533-%D7%99%D7%A2%D7%A6%D7%98-%D7%90%D7%96-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%99-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A2#253533