היט דיינע אויגן - Forum Kunena Site Syndication https://hitdanoigen.com Sun, 19 Jan 2020 07:54:44 +0000 Kunena 1.6 https://hitdanoigen.com/components/com_kunena/template/default/images/icons/rss.png היט דיינע אויגן - Forum https://hitdanoigen.com/ en-gb נושא: דער גנב אלץ שומר!! - דורך: אפהיטן https://hitdanoigen.com/forum/3-%D7%A6%D7%A2%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%A2-%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%A2/263865-%D7%93%D7%A2%D7%A8-%D7%92%D7%A0%D7%91-%D7%90%D7%9C%D7%A5-%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%21%21#263865 https://hitdanoigen.com/forum/3-%D7%A6%D7%A2%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%A2-%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%A2/263865-%D7%93%D7%A2%D7%A8-%D7%92%D7%A0%D7%91-%D7%90%D7%9C%D7%A5-%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%21%21#263865 שלום עליכם טייערע חברים שיחי'!
דער גנב אלץ שומר!!
כשמו כן הוא! איך הייב אן גלייך מיטן ענין ווייל דאס ברענט יעצט און בעז"ה וועט די איינצעלהייטן פון מיין ביזיעצטיגע (פארגאנגענע) לעבן נאכפאלגן,
איך בין נאך אינגאנצן צושאקלט און צובראכן און טאקע פארדעם האט מיר דא צוגעברענגט צו שרייבן און אנהייבן א נייע נושא איבער מיר און מיין ענין נאך פאר איך האב געהאט צייט צו אדורך טון און אדורכליינען די רייכע פראגראמען וואס די הייליגע פלאץ טוט אונז דא סערווירן מיט יושב הדעת ווייל די צייט און הויט ברענט מיר יעצט און אפשר וועט דאס מיר ארויסהעלפן און צוהעלפן אנצוקומען ווי מיר האבן באשלאסן אנצוקומען און בעז"ה וועט דאס זיין די ריכטיגע שליח,
מיט א שטארק צובראכן הארץ און צובראכענע זעיל אבער עס איז גאר שטארק צוגעטעיפט און צוגעקלעבט אז עס זאל קענען גוט צוריקוואקסן און נישט ציבראכן ווערן מער!!
פארגאנגענע וואך בין איך אריינגעפאלן דא אין דעם סייד, אינמיטן די וואך וואס איך האב געווארט אויף א גרויסע חוץ לדרך הטבע'דיגע ישועה און זיך געהאט פארגענומען צו היטן מיינע אויגן לזכות פונען ישועה, און אזוי שוין זייענדיג דא האט איך מיך שוין אויפגעסיינט און אריינגעשטעלט מיינע טעג וואס איך האב מיך שוין געהאט צוריקגעהאלטן שוין פון בעפאר און איך האב דא און דארט גענומען און געשעפט דברי חיזוק וואס אנדערע בלאזן אריין אין די שווערע קאמף וואס מיר פירן דא,
אבער! די ווערטער וואס אלע דערמאנען אז מען דארף ביי זיך אליין אין הארץ אפמאכן אז מען הערט אויף דאס צו טון און ווילן טון, און נאר אזוי קען מען אנקומען האב איך גענומען פאר דרינג און געטראכט איך דארף דאך אזוי שטארק די ישועה ממילא בין איך גענוג שטארק, און נאך די ישועה וועל איך אוודאי קענען בלייבן שטארק, און די ווערטער וואס איך ווייס אליין אז עס איז נישט ממש אזוי אמת האב איך אזוי פרווישט אין מיר,
ווי איך האב צוגעשריבן ביי א צווייטען ענין דא האב איך אויך געוואוסט אז השי"ת ווייסט בעסער פון אונז איבער ישועות און נישט אלעס פירט זיך וויאזוי מיר ווילן און נישט אייביג קומט עס אן אזויווי מיר ווילן און בעטן איז טאקע נישט געשעהן די נס וואס מיר האבן אזויפיל ארויסגעקוקט און געבעטן, אבער ווי מיר ווייסן שוין פון פריער האבן מיר ווייטער ממשיך געווען צו ציילן די טעג פון ריינקייט, אבער שמירות עינים האבן מיר יא געבראכן, 
און ב"ה נעכטן האבן מיר דא געציילט די 16'טע טאג פון ריינקייט
טראך!!! טראך!!!
נעכטן נאכמיטאג טאקע נאכן זיך פיל אנקוקן מיט זאכן וואס מען טאר נישט (קען זיין מען וועט נאך מאריך זיין אין דעם ענין) האט דאס געקראכט און ארויסגעקומען אויף זייער א שלעכטן אופן וואס מען זאל ח"ו קיינמאל נישט אדורכפאלן, אבער! דאס האט צוגעפירט פארן נייעם בלעטל וואס מיר האבן יענע מינוטן נאך ווען די וואונד איז געווען אפן זוכה געווען אריבערצומישן,
און טאקע דא דארף איך דער הילף פונעם טייערען עולם און לאמיר צוזאמען אבערבעטן און ווייזן וואס מיר קענען יא!! 

די פרטים פונעם פלאן וועט שוין נאכפאלגן אינעם פרישן קאפיטל

]]>
צענטראלע פלאטפארמע Tue, 14 Jan 2020 18:05:04 +0000 https://hitdanoigen.com/forum/3-%D7%A6%D7%A2%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%A2-%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%A2/263865-%D7%93%D7%A2%D7%A8-%D7%92%D7%A0%D7%91-%D7%90%D7%9C%D7%A5-%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%21%21#263865