היט דיינע אויגן - Forum Kunena Site Syndication https://hitdanoigen.com Thu, 19 Sep 2019 17:36:17 +0000 Kunena 1.6 https://hitdanoigen.com/components/com_kunena/template/default/images/icons/rss.png היט דיינע אויגן - Forum https://hitdanoigen.com/ en-gb נושא: פטור ווערן פון א אימעיל אקאונט - דורך: עמדתי בנסיון https://hitdanoigen.com/forum/5-GYE-%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%9D%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%91%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%A2-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA/257358-%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%A4%D7%95%D7%9F-%D7%90-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98#257358 https://hitdanoigen.com/forum/5-GYE-%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%9D%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%91%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%A2-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA/257358-%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%A4%D7%95%D7%9F-%D7%90-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98#257358 ווען מען האט א נישט גיטער אימעיל אקאונט איז דא א מהלך פטור צו ווערן דערפון
וויאזוי פארמעקט מען אן אקאונט .

]]>
GYE פראגראם/האנטבוך און פערזענליכע עצות/הצלחות Wed, 24 Jul 2019 19:38:53 +0000 https://hitdanoigen.com/forum/5-GYE-%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%9D%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%91%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%A2-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA/257358-%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%A4%D7%95%D7%9F-%D7%90-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98#257358
נושא: ראיה האסורה - דורך: טהרינו https://hitdanoigen.com/forum/5-GYE-%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%9D%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%91%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%A2-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA/257174-%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%94#257174 https://hitdanoigen.com/forum/5-GYE-%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%9D%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%91%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%A2-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA/257174-%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%94#257174 האסט א פראקטישע עצה וואס מען קען טוען ווען מען האט געזהען אדער בשעת מען זעהט א ראיה האסורה שרייב אראפ אין 20 ווערטער - נישט מער.
שרייבט נישט קיין הסכמות אדער אנדערע הערות נאר קורץ און שארף זאל זיין גרינג פאר יעדעם 

]]>
GYE פראגראם/האנטבוך און פערזענליכע עצות/הצלחות Thu, 18 Jul 2019 21:48:10 +0000 https://hitdanoigen.com/forum/5-GYE-%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%9D%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%91%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%A2-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA/257174-%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%94#257174
נושא: וואס טוט מען........??? - דורך: ber https://hitdanoigen.com/forum/5-GYE-%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%9D%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%91%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%A2-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA/253944-%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A1-%D7%98%D7%95%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%9F#253944 https://hitdanoigen.com/forum/5-GYE-%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%9D%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%91%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%A2-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA/253944-%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A1-%D7%98%D7%95%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%9F#253944 איך האב א געפערליכן פראבלעם וואס איך וואלט געוואלט דער עולם זאל מיר העלפן אויב מעגליך.
כידוע איז די ערשטע זאך פון ריקאווערי (ווי מ'ריפט עס...) אז מ'איז זוך מונע פון זאכן וואס רייצן אן (טריגערט בלע"ז), די פראבלעם איז ווען מען איז אין א מצב וואס מען קען נישט.
דהיינו, איך האב א שוואגער א זיס בחור'ל וואס יעדע מאל איך זעע אים ווער איך אנגערייצט, איך וואלט אים ח"ו נישט געבעטן צי טון אומאיידעלע ענינים (איך וויל אים נישט הארגענען אין מיר אויך נישט....) אבער ס'רייצט מיך אן, איך קען נישט זאגן וואס, קען זיין זיין אויפפירונג, כ'ווייס נישט, אבער אייביג ווען איך זעע אים איך רעד צו אים האב איך געפערליכע נסיונות.
נישט רעדן צו אים איז נישט קיין אפציע כמובן מעליו, איז וואס יא???


שכח
בערעלע.

]]>
GYE פראגראם/האנטבוך און פערזענליכע עצות/הצלחות Thu, 28 Mar 2019 01:19:09 +0000 https://hitdanoigen.com/forum/5-GYE-%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%9D%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%91%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%A2-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA/253944-%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A1-%D7%98%D7%95%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%9F#253944