אויפשטעלן א נייע קאנטע אין די ארנאזיציע
אייגנארטיג
העלף אונז מאכן אייער הד"א עקספיריענס געאייגנט פאר אייך
מאך אויף א נייע הד"א אקאונט
נאכ'ן אויספילן דעם פארם וועסטו באקומען צוטריט צו אונזער 90-טאג פראגראם, פארום און אלע אנדערע הד"א הילפס-געצייגן.