העלפט אונז אז מיר זאלן קענען ממשיך זיין און ווייטער העלפן דיך און פילע אנדערע

די ארגאניזאציע 'היט דיינע אויגן' העלפט יעדעס יאר פאר טויזענטער אידן פון אלע קרייזן און אלע שיכטן, יונג און אלט, אין אמעריקא און איבער די גאנצע וועלט, ארויסצוגיין פריי. פלעין און פשוט. די אלוועטליכע מגיפה פון פאלן אויפן אינטערנעט אין די עניינים טוט נישט אויסמיידן קיין שום קהילה אדער קרייז און האט שוין באטראפן פילע טויזענטער, היט דיינע אויגן איז אן ארגאניזאציע וואס איז עוסק אין פשוט'ע הצלת נפשות.

אלע פעולות פון 'היט דיינע אויגן' ווערט פינאנצירט הונדערט פראצענט דורך נדבות פון אחב"י.
זייט איר אויך א שותף און טוט ביישטייערן אייער ברייטהארציגע נדבה.

1,132 דאללער האט מען שוין אויפגעטריבן דורך די ברייטהאציגע שטיצע פון טייערע אידן.
דאס באטרעפט 2.26 פראצענט פון דעם גאנצן סכום פון 50,000 דאללער.
זייט מוחל און לייגט אריין דעם סכום פון אייער נדבה:
דיין נדבה
USD
.00
19 מענטשן האבן בייגעשטייערט סומע
1 2 > >>
ח.ח.

3 טעג צוריק

לע"נ ר' ישעה בן ר' משה לע"נ ר חיים זאנוויל בן ר' משה לע"נ ר' משולם פייש בן ר מרדכי

$120
נישט שלעכט

20 טעג צוריק

$18
Y T

22 טעג צוריק

$36
יחיאל

3 חדשים צוריק

$20
נטע׳לע

7 חדשים צוריק

$100
0.

7 חדשים צוריק

$36
N.

7 חדשים צוריק

$50
מאטל

10 חדשים צוריק

לזכות לתשובה שלימה מרדכי ישראל יואל בן שרה סאשע העניא

$10
yid

11 חדשים צוריק

$100
Holy Chaim

11 חדשים צוריק

לזכות אלע מיינע נאנטע חברים דא אויף הד״א. מיר זאלען בעזהשי״ת דערגרייכן אונזער רצונות

$180

לייען די געשיכטע פון יעקב, וועלכער דערציילט צום ערשטן מאל איבער זיין פארמעסט מיט אן אדיקשאן וואס האט אים איבער געדרייט דאס לעבן, נאך וואס זיין פרוי האט אים געכאפט.

פילע רבנים פון יעדן קרייז שטיצן די פעולות פון היט דיינע אויגן און זיי שיקן כסדר צו אונז מענטשן וועלכע דארפן הילף:
היט דיינע אויגן איז די איינציגסטע מהלך וואס העלפט באמת וואס מיר פארמאגן, און איך בין פערזענליך באקאנט מיט א ריזיגן צאל מענטשן וועלכע זענען געראטעוועט געווארן פון דעם שרעקליכן פראבלעם און פון אדיקשאן צו דעם, נאר דורך זיי.
—הרב ד"ר אברהם יהושע טווערסקי
(פאר די פולע בריוו, דרוקט דא:)
היט דיינע אויגן האט גענומען אויף זיך אפצושטעלן דעם פארצוקנדען כוואליע, דורך זיך באנוצן מיט מהלכים וועלכע האבן זיך איבערצייגט אז זיי העלפן פאר דעם און פאר אדיקשאנס, און דורך צושטעלן נאכאנאנדע הילף און שטיצע.
—פון א בריוו פון גדולי ישראל
(פאר די פולע בריוו, דרוקט דא:)
טויזענטער מענטשן זענען שוין געהאלפן געווארן דורך היט דיינע אויגן אין די לעצטע צען יאר, פילע פון זיי האבן אויסגעדרוקט זייערע טיעפע דאנק געפיהלן אין בריוו וואס זיי האבן אונז געשיקט, אין וועלכע זיי האבן פארציילט איבער דעם געוואלדיגן איבערקערעניש לטובה וואס דאס האט אנגעמאכט אין זייער לעבן, ווען זיי האבן דא געטראפן א לייזונג צו זייער פראבלעם.
ענדליך ענדליך נאך אזויפיל יארן פון פיין בין איך אנגעקומען צו "היט דיינע אויגן" און דא האב איך געטראפן א לייזונג. איך שפיר א געפיהל פון באפרייאונג, כאילו דאס איז דער מקום וואו איך האב אלעמאל געוואוסט אז דארט דארף איך אנקומען, נאר איך האב עס אלעמאל פארלייקענט. א געפיהל ווי איך וואלט צוריק אנגעקומען אהיים, אזוי ווי מען האט דא אלעמאל געווארט אויף מיר און געוואוסט אז איך וועל איין טאג צוריק קומען אהער, עס איז נאר א פראגע פון צייט. איך שפיר אז טאטי אין הימל האט מיך נישט פארגעסן, און ער האט מיר געשיקט גוטע מלאכים. אז איך בין שוין אנגעקומען צו א מצב פון יאוש, אז איך האב שוין אלעס פרובירט, אז איך האב געקעמפפט ביזן לעצטן טראפן בלוט, און דעמאלס איז די ישועה אנגעקומען אזוי אומגעראכטן.
—יענקל
איך בין געוואר געווארן פון דעם וואונדערליכן סייט פאר כמעט א יאר צוריק, איך בין געווען אין א מצב פון טאטאלער יאוש. אך בין געווען איבערצייגט אויף הונדערט און איינס פראצענט אז די מעסטורבעישאן (הוז"ל) גייט פארבלייבן מיין לעבנסבאגלייטער ביזן לעצטן טאג. איך דרוק אויס מיין געוואלדיגער דאנק פאר אלע טייערע חברים וועלכע זענען געווען פאר מיר דער טויער ארויסצוגיין פון דעם פארשאלטענעם וועלט פון תאווה. און זעלבסטפארשטענדליך, פאר די גרינדער און אנפירער פון דעם וואונדערליכן סייט, פאר וועמען איך בין שולדיג מיין יעצטיגער, נארמאלער לעבן.
—חיים
איך קען נישט באשליסן צו איך חלום אדער דאס פאסירט עכט. אבער לויט מיין לוח בין איך ריין היינטיגן טאג פאר א האלבע יאר. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, איך דאנק דיר לעבעדיגער, זיסער באשעפער, שהחזרת בי את חיותי, אז דו האסט מיר צוריק געגעבן מיין לעבן, בחמלה ואהבה רבה, מיט אן א שיעור ליבשאפט און געוואלדיגע רחמנות. און דו האסט מיך דערנענטערט צו דיר און דו האסט מיך אויסגעלערנט דיך צו קענען. איך בעט דיך טייערער לעכטיגער טאטע, נאך איין ריינעם טאג, באהאפן צו דיר און ניכטער פון אלע אלטע איבלען.
—אברום
א דאנק פאר'ן באשעפער וואס אין זיין זכות בין איך באפרייט געווארן, וואס אין זיין זכות לעבן איך יעצט אן אנדערן לעבן, פיל בעסער, פיל רוהיגער, מיט פיל מער ליבשאפט און פיל מער באהאפטן, צו מיר און צו דיר. איך בין היינט פארהייראט גליקליכערהייט שוין מער ווי צוויי יאר און איך האב א זיסער לעכטיגע קינד.
—שולם
דיין נדבה
USD
.00
דעטאלן

פארעם פון באצאלונג

קרעדיט קארד פעי-פאל טעלעפאן אדער דורך די פאסט

פערזענליכע פרטים

נאמען אדער צונאמען*
וועלכע נאמען ווילסטו מיר זאלן שרייבן אויף די רשימה פון מנדבים?
אימעיל*
טעלעפאן נומער
קרעדיט קארד נומער*
עקספייערט*