העלפט אונז אז מיר זאלן קענען ממשיך זיין און ווייטער העלפן דיך און פילע אנדערע

די ארגאניזאציע 'היט דיינע אויגן' העלפט יעדעס יאר פאר טויזענטער אידן פון אלע קרייזן און אלע שיכטן, יונג און אלט, אין אמעריקא און איבער די גאנצע וועלט, ארויסצוגיין פריי. פלעין און פשוט. די אלוועטליכע מגיפה פון פאלן אויפן אינטערנעט אין די עניינים טוט נישט אויסמיידן קיין שום קהילה אדער קרייז און האט שוין באטראפן פילע טויזענטער, היט דיינע אויגן איז אן ארגאניזאציע וואס איז עוסק אין פשוט'ע הצלת נפשות.

אלע פעולות פון 'היט דיינע אויגן' ווערט פינאנצירט הונדערט פראצענט דורך נדבות פון אחב"י.
זייט איר אויך א שותף און טוט ביישטייערן אייער ברייטהארציגע נדבה.

זייט מוחל און לייגט אריין דעם סכום פון אייער נדבה:
דיין נדבה
USD
.00

לייען די געשיכטע פון יעקב, וועלכער דערציילט צום ערשטן מאל איבער זיין פארמעסט מיט אן אדיקשאן וואס האט אים איבער געדרייט דאס לעבן, נאך וואס זיין פרוי האט אים געכאפט.

For $180 acquire the zechus (merit)
of 1 GYE MEMBER’s teshuva and recovery!
2 MEMBERS - $360
3 MEMBERS - $540
4 MEMBERS - $720
5 MEMBERS - $900
10 MEMBERS - $1,800
2
MEMBERS

$360
3
MEMBERS

$540
4
MEMBERS

$720
5
MEMBERS

$900
10
MEMBERS

$1,800
What merit do you get for each GYE member you sponsor?
  • • The merit of their turning their lives around and healing.
  • • Helping save their connection with Judaism and marriage.
  • • Their saying “No” to the Yetzer Hara thousands of times!
All our services are free.
We rely on the generosity of donors like you to fuel our global operations.
פילע רבנים פון יעדן קרייז שטיצן די פעולות פון היט דיינע אויגן און זיי שיקן כסדר צו אונז מענטשן וועלכע דארפן הילף:
היט דיינע אויגן איז די איינציגסטע מהלך וואס העלפט באמת וואס מיר פארמאגן, און איך בין פערזענליך באקאנט מיט א ריזיגן צאל מענטשן וועלכע זענען געראטעוועט געווארן פון דעם שרעקליכן פראבלעם און פון אדיקשאן צו דעם, נאר דורך זיי.
—הרב ד"ר אברהם יהושע טווערסקי
(פאר די פולע בריוו, דרוקט דא:)
היט דיינע אויגן האט גענומען אויף זיך אפצושטעלן דעם פארצוקנדען כוואליע, דורך זיך באנוצן מיט מהלכים וועלכע האבן זיך איבערצייגט אז זיי העלפן פאר דעם און פאר אדיקשאנס, און דורך צושטעלן נאכאנאנדע הילף און שטיצע.
—פון א בריוו פון גדולי ישראל
(פאר די פולע בריוו, דרוקט דא:)
טויזענטער מענטשן זענען שוין געהאלפן געווארן דורך היט דיינע אויגן אין די לעצטע צען יאר, פילע פון זיי האבן אויסגעדרוקט זייערע טיעפע דאנק געפיהלן אין בריוו וואס זיי האבן אונז געשיקט, אין וועלכע זיי האבן פארציילט איבער דעם געוואלדיגן איבערקערעניש לטובה וואס דאס האט אנגעמאכט אין זייער לעבן, ווען זיי האבן דא געטראפן א לייזונג צו זייער פראבלעם.
ענדליך ענדליך נאך אזויפיל יארן פון פיין בין איך אנגעקומען צו "היט דיינע אויגן" און דא האב איך געטראפן א לייזונג. איך שפיר א געפיהל פון באפרייאונג, כאילו דאס איז דער מקום וואו איך האב אלעמאל געוואוסט אז דארט דארף איך אנקומען, נאר איך האב עס אלעמאל פארלייקענט. א געפיהל ווי איך וואלט צוריק אנגעקומען אהיים, אזוי ווי מען האט דא אלעמאל געווארט אויף מיר און געוואוסט אז איך וועל איין טאג צוריק קומען אהער, עס איז נאר א פראגע פון צייט. איך שפיר אז טאטי אין הימל האט מיך נישט פארגעסן, און ער האט מיר געשיקט גוטע מלאכים. אז איך בין שוין אנגעקומען צו א מצב פון יאוש, אז איך האב שוין אלעס פרובירט, אז איך האב געקעמפפט ביזן לעצטן טראפן בלוט, און דעמאלס איז די ישועה אנגעקומען אזוי אומגעראכטן.
—יענקל
איך בין געוואר געווארן פון דעם וואונדערליכן סייט פאר כמעט א יאר צוריק, איך בין געווען אין א מצב פון טאטאלער יאוש. אך בין געווען איבערצייגט אויף הונדערט און איינס פראצענט אז די מעסטורבעישאן (הוז"ל) גייט פארבלייבן מיין לעבנסבאגלייטער ביזן לעצטן טאג. איך דרוק אויס מיין געוואלדיגער דאנק פאר אלע טייערע חברים וועלכע זענען געווען פאר מיר דער טויער ארויסצוגיין פון דעם פארשאלטענעם וועלט פון תאווה. און זעלבסטפארשטענדליך, פאר די גרינדער און אנפירער פון דעם וואונדערליכן סייט, פאר וועמען איך בין שולדיג מיין יעצטיגער, נארמאלער לעבן.
—חיים
דיין נדבה
USD
.00
דעטאלן
Phone (optional)

באצאלונג מעטאד

קרעדיט קארד Paypal דורכ'ן טעלעפאן

פערזענליכע פרטים

נאמען*
אימעיל אדרעס*
טעלעפאן נומער
קרעדיט קארד נומער*
אָפּלויף-דאטום*