טרעפט איר זיך קוקן אומאיידעלע בילדער אויפן קאמפיוטער?
איר זענט אנגעקומען צום ריכטיגן פלאץ!

"היט דיינע אויגן" (GYE) איז אן ארגאניזאציע וואס האט זיך געשטעלט פאר א ציל צו העלפן פאר ערליכע אידן וואס מוטשען זיך מיט נסיונות אין קדושה, צניעות און זיך איינקוקן אין אומאיידעלע בילדער וכדו', אז זיי זאלן זיך קענען ארויסראטעווען פון דעם - אנגעפאנגען פון יונגערע מענטשן וועלכע האבן נארוואס אנגעפאנגען, ביז צו די וואס האלטן שוין אויף זייער א ווייטן שטאפל אין "אדיקשאן". אונזערע מיטלען און געצייגן מיט וואס מיר באנוצן זיך איז צושטאנד-געקומען דורך די אנווייזונגען פון די בעסטע עקספערטן אין דעם געביט און דורך די הילף פון הונדערטער אידן וואס האבן זיך שוין ב"ה אפגעריסן פון די שרעקליכע עדיקשאנס. אלע אונזערע סערוויסעס זענען אנאנים, פריוואט און פריי פון אפצאל, און מען קען זיך באנוצן דערמיט סיי וואו איבער דער וועלט.

לעצטע ארטיקלען

12-סטעפס טעלעפאן קאנפערענצן!

  1. געבויט אויפ'ן SA פראגראם - יעדן זונטאג ביינאכט 8:45
  2. געבויט אויפ'ן SAAPP פראגראם - יעדן דאנערשטאג ביינאכט 9:30

איך בין א פשוט'ע ערבה

מיין גאנצען לעבן האב איך געוואלט זיין אן אתרוג. שיין. טייער. אזאנס וואס יעדער קוקט אים אן און זאגט: אה, אזוי שיין, אזעלכע גאלדענע מעשים, אזאנע שיינע מידות. און אויב נישט קיין אתרוג, דעמאלס בדיעבד א הדס, אדער מינימום, כאטש א לולב.

א בריוו צום טאטן בין כסא לעשור

טייערע טאטי, צוערשט מוז איך ארויסברענגען מיין דאנקבארשאפט. מיין הארץ פליסט איבער פון געפיהלן פון דאנקבארשאפט. עס גלייבט זיך פשוט נישט.

ערב ראש השנה: דאס מאל וועט זיין אנדערש!

דאס יאר האט עפעס פאסירט, עפעס וואס האט נאך קיינמאל בעפאר נישט פאסירט. די געלעגענהייט איז מיר געגעבן געווארן אז דאס מאל זאל עס טאקע זיין אנדערש. דאס יאר האב איך זוכה געווען אין א מתנת חינם אן קיין שום אתערותא דלתתא.

שרייבט זיך איין אין אונזער סייט

אלע אייערע אינפארמאציע בלייבט הונדערט פראצענט פריוואט און אנאנים

לעצטיגסטע טעמעס

בעזרת השי"ת קען איך נאכאלץ אפדעיטן די טשארט היום יום אחד! שהם ששה ועשרים פעמים יום אחד...
281 ענטפערס
קאטעגאריע: שלום עליכם!
א גיטן טייערע ברידער ב"ה מען האלט היינט די 80 טאג ווער האט דאס געגלייבט איך קיק אופן לו...
51 ענטפערס
קאטעגאריע: שלום עליכם!
ייש״כ פאר אלע חיזוק עס העלפט זיך אויפהייבן און אנהייבן פון ניי איך בעהט דעם אויבערשטן ער ...
56 ענטפערס
דיין פאוסט וואס דו האסט זיך מחזק געווען דורך מיר איך האב ניטאמאל קיין ווערטער צו רעאגירן או...
59 ענטפערס
דער קאנפערענץ קאל הייבט זיך אן מארגן זונטאג וישלח ווער עס וויל זיך באטייליגן זאל ווי...
63 ענטפערס
קאטעגאריע: בית המדרש
א גיטע וואך טייערע ברידער איך הף איר האט געהאט אזא געשמקע שבת אזוי ביי מיר ב"ה מיט גאט היף ...
25 ענטפערס
קודם יישר כח אחכה פאר אפשויבן דיין טרעד האב איך געזעהן גיטע סחורה דארט געליינט וואס די...
280 ענטפערס
ב''ה אז דו האסט...
41 ענטפערס
היום אחד ושלשים יום שהם ארבעה שבו...
26 ענטפערס
נו צוריק מיטן עטרה.....!
123 ענטפערס
שכח יש בורא עולם זייער ריכטיג געזאגט ר...
102 ענטפערס
[quote="יחיאל" post=262544 date=1575337567 cat...
305 ענטפערס
היות די שמועס קומט פאר ביי מיר אינדערהיים וועל איך מיר וואגן אין אריין ווארפן מיינע צוויי צ...
233 ענטפערס
ווי איך פיל אז 'די ווינט אויפן גאס' האט די שטערקסטע השפעה אויף מיר פראזענדליך , (און קען זיין אויך א...
199 ענטפערס
פרק-קלב שִׁ֗יר הַֽמַּ֫עֲל֥וֹת זְכוֹר־יְהוָ֥ה לְדָוִ֑ד אֵ֝ת כָּל־עֻנּוֹתֽוֹ׃ אֲשֶׁ֣ר נִ֭שְׁבּ...
292 ענטפערס

ערשטע מאל דא?

דאס ערשטע מאל וואס איר געפונט זיך דא קען זיין אביסל צומישענד צו זעהן אזויפיל מעגליקייטן אויף איין מאל. מעגליך גאר דאס איז די ערשטע מאל וואס איר זעהט אפילו אז עס איז פארהאן הילף פאר אייער פראבלעם. דא וועט איר טרעפן אלעס וואס איז וויכטיג אויף אנצוהייבן, אויף איין ארט.

וואס איז "היט דיינע אויגן?"

היט דיינע אויגן איז א וועלט פון חיזוק און שטיצע פאר יעדן ערליכן איד וועלכער האט זיך געטראפן טון אומאיידעלע זאכן וועלכע ער וויל נישט טון. דא וועט איר טרעפן א רייכע אויסוואל פון כלים און געצייגן, לויט אייער ספעציפישע געברויך, זיך ארויפצושטעלן אויף דעם דרך המלך.

א פערזענליכע ערציילונג

וויפיל תהילים איך האב געזאגט, וויפיל הגדרות איך האב געמאכט, וויפיל בלעטער גמרא איך האב געלערנט איז אלעס געווארן בטל ומבוטל אנטקעגן די איבערנעמענדיגע כח וואס די תאווה האט געהאט אויף מיר, איך האב געפילט ווי איך בין צוויי אנדערע מענטשן וואס וואוינען אינעם זעלבן גוף.

הסכמות

מכתב גדולי ישראל

ארגון שמור עיניך לקח על עצמו לבלום את הגל ההרסני, באמצעות שימוש בשיטות שהוכחו כיעילות בטיפול בהתמכרויות ובערת עידוד מתמיד ומתן תמיכה.

הרב ד"ר אברהם טווערסקי

איש אינו חסין בפני הבעיה הזאת. היא פוגעת ברבים ואפילו מלומדים ויראי שמים נפלו למלכודת ההתמכרות הזאת. שמור עיניך הוא השיטה היעילה היחידה שעומדת לרשותנו.

כ"ק האדמו"ר מפארשעי שליט"א

שמור עיניך הוא מוסד יחיד במינו, ורואים במוחש שיש לו סייעתא דשמיא מרובה, ונוכחתי איך שהצליחו וגם עשו פרי במצבים שאחרים אמרו נואש

הרה"ג רבי בנימין אייזנבערגער שליט"א

מכיון שדורנו לקה בכפליים במכת האינטרנט - צריכין לקיים בתחבולות תעשה לך מלחמה, ואשרי חלקכם שהנכם זוכים ומזכים אחב"י די בכל את ואתר.

המשפיע הרב מוטה פראנק שליט"א

אין ספק שארגון "שמור עיניך" מתעסק בהצלת נשמות ישראל שלא יתדרדרו לנוקבא דתהומא רבה באמצעות השימוש באינטרנט. אשרי להם ואשרי חלקם.

כ"ק אדמו"ר מקאסוב שליט"א

ראיתי את מה שעשו שמור עיניך, וה' יחזק את ליבם להוציא מכוח אל הפועל, כי דבר גדול הוא לכלל ישראל.

הרה"ג רבי יצחק אלעזר מאסקאוויטש שליט"א

והנה קמו אברכים יקרים וקנאו קנאת ד' בבחי' פנחס בן אליעזר, ויסדו מוסד לסייע את אחב"י טרם ינגף רגליהם

הרה"ג רבי יוסף יצחק ראזענפעלד שליט"א

וכאן המקום לשבח העסקנים של המוסד "שמור עיניך" שעושים דברים טובים ופעולות טובות כדי להציל אחינו בני ישראל מרדת שחת וכו'.
קומענדיגע

מעמבערס דערציילן

פאריגע