טרעפט איר זיך קוקן אומאיידעלע בילדער אויפן קאמפיוטער?
איר זענט אנגעקומען צום ריכטיגן פלאץ!

"היט דיינע אויגן" (GYE) איז אן ארגאניזאציע וואס האט זיך געשטעלט פאר א ציל צו העלפן פאר ערליכע אידן וואס מוטשען זיך מיט נסיונות אין קדושה, צניעות און זיך איינקוקן אין אומאיידעלע בילדער וכדו', אז זיי זאלן זיך קענען ארויסראטעווען פון דעם - אנגעפאנגען פון יונגערע מענטשן וועלכע האבן נארוואס אנגעפאנגען, ביז צו די וואס האלטן שוין אויף זייער א ווייטן שטאפל אין "אדיקשאן". אונזערע מיטלען און געצייגן מיט וואס מיר באנוצן זיך איז צושטאנד-געקומען דורך די אנווייזונגען פון די בעסטע עקספערטן אין דעם געביט און דורך די הילף פון הונדערטער אידן וואס האבן זיך שוין ב"ה אפגעריסן פון די שרעקליכע עדיקשאנס. אלע אונזערע סערוויסעס זענען אנאנים, פריוואט און פריי פון אפצאל, און מען קען זיך באנוצן דערמיט סיי וואו איבער דער וועלט.

לעצטע ארטיקלען

12-סטעפס טעלעפאן קאנפערענצן!

  1. געבויט אויפ'ן SA פראגראם - יעדן זונטאג ביינאכט 8:45
  2. געבויט אויפ'ן SAAPP פראגראם - יעדן דאנערשטאג ביינאכט 9:30

איך ציטער אז מען וועט געוואר ווערן!

א חבר וואס פארשטייט אז ער דארף קומען צו לעבעדיגע גרופעס ציטערט צו נעמען דעם שריט און בעט הילף, א צווייטער חבר ענטפערט אים גאר שטארקע ווערטער

וועט חתונה האבן לייזן מיין פראבלעם?

אלס איינער וועלכער געבט זיך אסאך אפ מיט אנדערע, קומט מיר אויס אסאך צו רעדן מיט אזעלכע וואס גלייבן אז האבן מער סעקס מיט'ן ווייב וועט אים לייזן זיין פראבלעם מיט פארנאגראפיע

פאזיטיווע ריקאווערי אקעגן נעגאטיווע ריקאווערי

ריקאווערי און ריינקייט קען נישט זיין באזירט אויף וואס איך טוה נישט, עס מוז אויך פארמאגן א שורה פון זאכן וואס איך טוה דוקא יא. ועשה טוב

שרייבט זיך איין אין אונזער סייט

אלע אייערע אינפארמאציע בלייבט הונדערט פראצענט פריוואט און אנאנים

לעצטיגסטע טעמעס

קאטעגאריע: די 12 סטעפס
מיט גרויס פרייד האב איך די זכי' צו מעלדן אז ס'האט זיך בס"ד פארמירט לייוו גרופעס אויפ'ן מהלך פונ...
19 ענטפערס
די געדאנק וואס איז געשריבן אונטן איז "שטארק" דרך...
37 ענטפערס
אויב ווייסט איינער אן עצה פאר מיר איך האב יעדע מוצא שבת געפערליכע קאנסטעפעישן וואס לאזט מיר...
57 ענטפערס
קאטעגאריע: שלום עליכם!
מזל טוב מזל טוב מזל טוב מזל טוב 4 חדשים נישט א קלייניגקייט, 4 מאהל 30 טעג, 120 מאהל איין טא...
94 ענטפערס
האבעך שוין נישט זוכה געווען צי קענען נטע'לע. חבל על דאבדין.
345 ענטפערס
קאטעגאריע: שלום עליכם!
א הארציגן ייש"כ פאר אלע וואס האבן מיר מחזק געווען, איך וויל צולייגן א ווארט וואס איך האב הי...
143 ענטפערס
יא. א גוטן ר' לעשות. איך האב הנאה דיך צו העלפן. און צו זיין א שליח פון בורא כל עולמים דיך צ...
60 ענטפערס
קאטעגאריע: שלום עליכם!
לומד, מזל טוב מזל טוב חזקת ג׳ שנים איז קיין קליינעקייט עס איז א ראיה אויף פולשטענדיגע בעלות...
336 ענטפערס
נאך פאר שב"ק פאלט צו דארף איך אויסדריקן מיין פרישע האפענונג, שוין געהאט ב"ה עטליכע שמועסן מ...
12 ענטפערס
קאטעגאריע: שלום עליכם!
קודם באמת א גרויסן ייש"כ פאר'ן גאנצען עולם דא! א עקסטער ייש"כ פאר די וואס האבן געשאנקן זיי...
7 ענטפערס
ממזל טוב פאר אזא גרויסע דערגרייכונג !!!...
291 ענטפערס
איך האב געהאט די זכייה נעכטן זיך צי טרעפן מיט יש בורא. א איידלקייט פון א יונגערמאן. דאס רואיגקייט או...
62 ענטפערס
מכירו הייתי לשעבר ועכשיו ביותר. עס איז מיר א שטארקע חיזוק דיר צי האבן מיט אונז.
306 ענטפערס
ארויף אויפן אויבערפלאך לכבוד שובבי"ם. (איך אנטשולדיג מיך שוין פון פאראויס פאר אלע וועם די ...
242 ענטפערס
קאטעגאריע: פּאָליש
איך קאפי דא איבער א מעסעדזש וואס די מנהל GYE YIDDISH האט געשריבן אויף די הענגאוטס גרופ נאך וואס איינ...
404 ענטפערס

ערשטע מאל דא?

דאס ערשטע מאל וואס איר געפונט זיך דא קען זיין אביסל צומישענד צו זעהן אזויפיל מעגליקייטן אויף איין מאל. מעגליך גאר דאס איז די ערשטע מאל וואס איר זעהט אפילו אז עס איז פארהאן הילף פאר אייער פראבלעם. דא וועט איר טרעפן אלעס וואס איז וויכטיג אויף אנצוהייבן, אויף איין ארט.

וואס איז "היט דיינע אויגן?"

היט דיינע אויגן איז א וועלט פון חיזוק און שטיצע פאר יעדן ערליכן איד וועלכער האט זיך געטראפן טון אומאיידעלע זאכן וועלכע ער וויל נישט טון. דא וועט איר טרעפן א רייכע אויסוואל פון כלים און געצייגן, לויט אייער ספעציפישע געברויך, זיך ארויפצושטעלן אויף דעם דרך המלך.

א פערזענליכע ערציילונג

וויפיל תהילים איך האב געזאגט, וויפיל הגדרות איך האב געמאכט, וויפיל בלעטער גמרא איך האב געלערנט איז אלעס געווארן בטל ומבוטל אנטקעגן די איבערנעמענדיגע כח וואס די תאווה האט געהאט אויף מיר, איך האב געפילט ווי איך בין צוויי אנדערע מענטשן וואס וואוינען אינעם זעלבן גוף.

הסכמות

מכתב גדולי ישראל

ארגון שמור עיניך לקח על עצמו לבלום את הגל ההרסני, באמצעות שימוש בשיטות שהוכחו כיעילות בטיפול בהתמכרויות ובערת עידוד מתמיד ומתן תמיכה.

הרב ד"ר אברהם טווערסקי

איש אינו חסין בפני הבעיה הזאת. היא פוגעת ברבים ואפילו מלומדים ויראי שמים נפלו למלכודת ההתמכרות הזאת. שמור עיניך הוא השיטה היעילה היחידה שעומדת לרשותנו.

כ"ק האדמו"ר מפארשעי שליט"א

שמור עיניך הוא מוסד יחיד במינו, ורואים במוחש שיש לו סייעתא דשמיא מרובה, ונוכחתי איך שהצליחו וגם עשו פרי במצבים שאחרים אמרו נואש

הרה"ג רבי בנימין אייזנבערגער שליט"א

מכיון שדורנו לקה בכפליים במכת האינטרנט - צריכין לקיים בתחבולות תעשה לך מלחמה, ואשרי חלקכם שהנכם זוכים ומזכים אחב"י די בכל את ואתר.

המשפיע הרב מוטה פראנק שליט"א

אין ספק שארגון "שמור עיניך" מתעסק בהצלת נשמות ישראל שלא יתדרדרו לנוקבא דתהומא רבה באמצעות השימוש באינטרנט. אשרי להם ואשרי חלקם.

כ"ק אדמו"ר מקאסוב שליט"א

ראיתי את מה שעשו שמור עיניך, וה' יחזק את ליבם להוציא מכוח אל הפועל, כי דבר גדול הוא לכלל ישראל.

הרה"ג רבי יצחק אלעזר מאסקאוויטש שליט"א

והנה קמו אברכים יקרים וקנאו קנאת ד' בבחי' פנחס בן אליעזר, ויסדו מוסד לסייע את אחב"י טרם ינגף רגליהם

הרה"ג רבי יוסף יצחק ראזענפעלד שליט"א

וכאן המקום לשבח העסקנים של המוסד "שמור עיניך" שעושים דברים טובים ופעולות טובות כדי להציל אחינו בני ישראל מרדת שחת וכו'.
קומענדיגע

מעמבערס דערציילן

פאריגע