"היט דיינע אויגן" (GYE) איז די פירנדע ארגאניזאציע אין דער אידישער וועלט פאר די וואס מוטשען זיך מיט נסיונות אין קדושה און אומריינקייט - אנגעפאנגען פון יונגע מענטשן וואס האבן נארוואס זיך אנגעפאנגען צו מוטשענען, ביז צו די וואס האלטן שוין אויף זייער א ווייטן שטאפל אין "אדיקשאן". אונזערע מיטלען און געצייגן מיט וואס מיר באנוצן זיך איז צושטאנד-געקומען דורך די אנווייזונגען פון די בעסטע עקספערטן אין דעם געביט און דורך די הילף פון הונדערטער אידן וואס האבן זיך שוין ב"ה אפגעריסן פון די שרעקליכע עדיקשאנס. אלע אונזערע סערוויסעס זענען אנאנים, פריוואט און פריי, און מ'קען זיך באנוצן דערמיט סיי וואו איבער דער וועלט.

 

אנקעטע

כ'האב פרובירט עטליכע מאל זיך אפצושטעלן, אבער אָן ערפאלג - 26.9%
איך האב נישט אמת'דיג פרובירט זיך אפצושטעלן, אבער איך בין גרייט צו פרובירן - 15.4%
איך האב מצליח געווען זיך אפצושטעלן מיט מיינע אייגענע כוחות בס"ד - 7.7%
איך בין א מיטגלידער אין GYE און איך האב ב"ה געמאכט פארשריט - 50%

סך הכל שטימעס: 26

הודעות

די הנהלה ארבעט אריין אימערמיעדליכע כוחות צו פארבעסערן די סייט אז עס זאל קענען אקאמאדירן די חברים וואס זענען שוין דא און צו קענען מקבל זיין מעהר חברים און זיין דא פאר זיי. לעת אתה איז די עבודה צו פאררעכטן די סייט כמו שהוא און מסדר זיין יעצט אלעס על צד היותר טוב וואס מען האט שוין.

דערנאך איז די ארבעט צוצילייגן נאך אפציעס און נאך כלים. אזוי אויך ארבעטן מיר צו קענען אוועקשטעלן א קענפערנעס קאל. מיר ארבעטן אויף איינס וואס אין אהנהייב וועט עס זיין איינס אדער צוויי מאהל א וואך און מיר האפן אז עס וועט קענען ווערן א טעגליכע קאל.

אזויווי מיר וועלן פילן אז מיר זענען גרייט וועלן מיר מפרסם זיין אונזער סייט אין די היימישע אויסגאבעס, בכדי אז מענטשן זאלן וויסן אז מען קען אהער קומען פאר הילף.

אלזא, מיט דעם טוה איך זיך ווענדן לאלה אשר ישנו פה, מיר קענען נישט אהן ענק. בכדי אז מיר זאלן קענען פונקציאנירן כדבעי, דארפן מיר הערן פון די חברים און מעמבערס הערות והארות בנוגע דעם סייט. אויב פילט איר אדער איר זעהט עפעס וואס ארבעט נישט, ביטע מיר שיקן א פריוואטע הודעה אויף דעם סייט אדער אין די אינטערקאם אויף די רעכטע זייט פון אונטען פון די וועבסייט, די בלויע קנעפל. אזוי אויך קען מען שיקן א הודעה צו gabbai@guardyoureyes.org.

מיר וועלן נעמען יעדעס הערה ערנסט און זעהן וואס מיר קענען טוהן צו פאררעכטן און פארבעסערן די סייט.

א יישר כח פאר אלע וואס גייען נעמען די מיה אונז צו שיקן הערות.