12-סטעפס טעלעפאן קאנפערענץ!

12-סטעפס טעלעפאן קאנפערענץ!

מיט פרייד טוען מיר מעלדן אז

מאנטאג וישלח הבעל"ט

וועט זיך אנהייבן אפרישע מחזור

12-סטעפס טעלעפאן קאנפערענצן

אויף דער אידישער שפראך

און ווערט אנגעפירט דורך משה, וועלכער איז שוין  אין SA פאר איבער 8 יאר, וועלכער גייט איבער, אינאיינעם מיט די גרופע, דעם 12-סטעפס פראגראם, ניצנדיג זיין אייגענעם נסיון החיים און עקספעריענס, און גיט עס איבער אויף אן אופן וואס מ'קען עס ניצן אויפ'ן אייגענעם מהלך החיים בס"ד.

אזוי אויך וועט מען האבן אויפ'ן קאל א געלעגנהייט:

  • ארויסברענגען אלע שאלות בנוגע דעם אדיקשאן קרענק, דעם 12-סטעפס פראגראם, און איבער ריקאווערי, און עס איבערשמועסן אָן קיין בושה און פחד פון שמא יאמרו...
  • אויסגעפינען אויב מען איז אן אדיקט אדער סתם א שלעכטע געוואוינהייט וואס דארף א פארבעסערונג; זיך פילן באקוועם צו זיך קוקן אין פנים אריין, און זען דעם גאנצן אמת וועגן זיך און וואס קען געטון ווערן איבער דעם.
  • לערנען וואס מיינט אמת'ע פרייהייט פון די עבדות וואס די תאוה ברענגט אונז, און וויאזוי מען קען דאס באקומען.

צו באקומען דעם טעלעפאן און קאוד נומער כדי צו קענען ארויפגיין אויפ'ן קאל דארף מען זיך פארבינדן מיט משה, וועלכער וועט אדורכגיין מיט דיר דיינע ספיקות און מיטמאכענישן, און זען צי דו ביסט געאייגנט דערפאר.  דאס וועט ערמעגליכן פאר יעדן אינעם קאל זיך צו שפירן פארזיכערט, צו קענען זיין אפן און אמת'דיג מיט זיך און מיט אנדערע, וויסנדיג אז יעדער אויפן קאל איז געווארן געסקרינט און איז דא פאר'ן זעלבן ציל.

אויב ביסטו אינטערעסירט צו זיין א חלק פון דעם קאל, אזוי אויך אויב דו ווילסט דורכרעדן צי עס איז פאר דיר, דאן פארבינד דיך מיט משה דורך דעם פאלגענדן אימעיל: moisheone@gmail.com, אדער מיט איינעם פון די מנהלים.

נ.ב. דער קאנפערעץ-קאל איז נישט דירעקט פארבינדן מיט'ן SA פראגראם.