אריינצוגיין צום פארמאכטן פלאץ פון די סייט, ביטע סיין אריין.