ביטע לייגט אריין דעם אימעיל-אדרעס, פארבונדן מיט דיין אקאונט. דיין באנוצער-נאמען וועט ווערן געשיקט צו דיין אימעיל אדרעס וואס מיר האבן אין פייל