ביטע לייג דא אריין דעם אימעיל אדרעס פון דיין אקאונט און א verification token וועט געשיקט ווערט צו דיין אימעיל. איינמאל דו האסט דאס ערהאלטן, וועסטו האבן די מעגליכקייט זיך אויסצואוועלן א נייעם פעסווארד פאר דיין אקאונט.