נישט-ריכטיג
  • קאפירן דורכגעפאלן
  • קאפירן דורכגעפאלן

הרה"ג רבי יצחק אלעזר מאסקאוויטש שליט"א

והנה קמו אברכים יקרים וקנאו קנאת ד' בבחי' פנחס בן אליעזר, ויסדו מוסד לסייע את אחב"י טרם ינגף רגליהם הרה