נישט-ריכטיג
  • קאפירן דורכגעפאלן
  • קאפירן דורכגעפאלן

הרה"ג רבי יוסף יצחק ראזענפעלד שליט"א

וכאן המקום לשבח העסקנים של המוסד "שמור עיניך" שעושים דברים טובים ופעולות טובות כדי להציל אחינו בני ישראל מרדת שחת וכו'. הרה