90-טעג רייזע

- לזכות ולע"נ ר' פנחס גאלדנער ע"ה

אנטיילצונעמען אינעם 90-טעג טשארט דארפסטו צום ערשט מאכן א GYE אקאונט. דרוק דא זיך אויפצוסיינען. אויב דו האסט שוין אן אקאונט, ביטע סיין דיך אריין גאנץ אויבן פונעם בלאט.

מעמבער רעקארד איצטיגע שטרעקע דרגה ?