וואנט פון כבוד

- לזכות ולע"נ ר' פנחס גאלדנער ע"ה

אנטיילצונעמען אינעם 90-טעג טשארט דארפסטו צום ערשט מאכן א GYE אקאונט. דרוק דא זיך אויפצוסיינען. אויב דו האסט שוין אן אקאונט, ביטע סיין דיך אריין גאנץ אויבן פונעם בלאט.

מעמבער ריין במשך שטאפל ?
1

Gye123

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
90 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 8:
צדיק

2

יוסי וויל זיין וואויל

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
90 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

3

חדש בקרבנו

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
90 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 8:
צדיק

4

יודע מחשבות

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
98 טעג
לעצטע אפדעיט: 140 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

5

yankel

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
99 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 8:
צדיק

6

Heeling

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
100 טעג
לעצטע אפדעיט: 12 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

7

שלום גאנץ

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
101 טעג
לעצטע אפדעיט: 15 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

8

צדיק יסוד

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
102 טעג
לעצטע אפדעיט: 85 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

9

מאיר לעולם

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
102 טעג
לעצטע אפדעיט: 169 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

10

qwer

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
102 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

11

עקיבא

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
109 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 8:
צדיק

12

מחשבות טובות

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
114 טעג
לעצטע אפדעיט: 65 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

13

Meirz

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
121 טעג
לעצטע אפדעיט: 174 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

14

Notty

Male

Single

איצטיגע שטרעקע:
123 טעג
לעצטע אפדעיט: 100 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

15

רב הראשי

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
124 טעג
לעצטע אפדעיט: 79 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

16

Cmorris

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
127 טעג
לעצטע אפדעיט: 42 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

17

Safeplace

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
129 טעג
לעצטע אפדעיט: 40 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

18

stop

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
146 טעג
לעצטע אפדעיט: 13 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

19

יודל ריינער

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
148 טעג
לעצטע אפדעיט: 170 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

20

א. גרין

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
148 טעג
לעצטע אפדעיט: 4 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

21

yf0743@gmail.com

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
152 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 8:
צדיק

22

bentzion

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
163 טעג
לעצטע אפדעיט: 16 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

23

hershel

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
166 טעג
לעצטע אפדעיט: 134 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

24

צוועלעף אזייגער

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
167 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 8:
צדיק

25

moshe723

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
172 טעג
לעצטע אפדעיט: 113 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

26

מתמודד

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
193 טעג
לעצטע אפדעיט: 90 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

27

שמירת עינים

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
206 טעג
לעצטע אפדעיט: 46 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

28

תכלית

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
219 טעג
לעצטע אפדעיט: 19 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

29

AnonNY

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
223 טעג
לעצטע אפדעיט: 33 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

30

The Best

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
224 טעג
לעצטע אפדעיט: 33 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

31

פארוואלקענט

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
226 טעג
לעצטע אפדעיט: 153 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

32

איה

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
226 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 9:
צדיק גמור

33

יעקבנ

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
231 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 9:
צדיק גמור

34

ברצון

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
249 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 9:
צדיק גמור

35

Ybird

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
254 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 9:
צדיק גמור

36

בן משה

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
259 טעג
לעצטע אפדעיט: 75 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

37

וואלף בערגער

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
263 טעג
לעצטע אפדעיט: 4 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

38

יששכר

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
277 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

39

ShloimShloim

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
279 טעג
לעצטע אפדעיט: 8 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

40

MAY

Male

Single

איצטיגע שטרעקע:
283 טעג
לעצטע אפדעיט: 13 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

41

איך וויל א טויש

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
287 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

42

ברוך בערקאוויטש

Male

Single

איצטיגע שטרעקע:
329 טעג
לעצטע אפדעיט: 22 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

43

yanky9502

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
332 טעג
לעצטע אפדעיט: 48 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

44

Eye493

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
340 טעג
לעצטע אפדעיט: 12 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

45

Inittogether

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
349 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 9:
צדיק גמור

46

עורי

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
391 טעג
לעצטע אפדעיט: 181 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

47

סאלדאט

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
400 טעג
לעצטע אפדעיט: 4 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

48

משה12

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
430 טעג
לעצטע אפדעיט: 147 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

49

YTNY

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
449 טעג
לעצטע אפדעיט: 70 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

50

מרדכי

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
455 טעג
לעצטע אפדעיט: 8 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

51

zalmy

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
457 טעג
לעצטע אפדעיט: 138 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

52

yl

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
496 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 10:
בעל תשובה

53

כרעמזל

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
504 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

54

חיזוק מביא חיזוק

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
542 טעג
לעצטע אפדעיט: 36 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

55

Joe

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
542 טעג
לעצטע אפדעיט: 9 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

56

חסידישער יונגערמאן

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
614 טעג
לעצטע אפדעיט: 126 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

57

די הייליגע זיידע

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
628 טעג
לעצטע אפדעיט: 135 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

58

לעכט

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
712 טעג
לעצטע אפדעיט: 18 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

59

שיע

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
721 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 10:
בעל תשובה

60

פותח שער

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
722 טעג
לעצטע אפדעיט: 4 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

61

פרייליך

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
726 טעג
לעצטע אפדעיט: 159 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

62

עין

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
755 טעג
לעצטע אפדעיט: 21 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

63

טוט זיך

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
793 טעג
לעצטע אפדעיט: 17 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

64

353

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
800 טעג
לעצטע אפדעיט: 28 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

65

5050

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
836 טעג
לעצטע אפדעיט: 29 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

66

צדיק ב

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
856 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 10:
בעל תשובה

67

WillKeepHoping

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1122 טעג
לעצטע אפדעיט: 16 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

68

israelvkosher

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1225 טעג
לעצטע אפדעיט: 28 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

69

שלום אהליך

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1516 טעג
לעצטע אפדעיט: 43 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

70

יונה מצאה

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1609 טעג
לעצטע אפדעיט: 34 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

71

לייף

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1649 טעג
לעצטע אפדעיט: 40 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

72

בצרה

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1707 טעג
לעצטע אפדעיט: 107 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

73

פון אמעריקע

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1754 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

74

שלמה

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1813 טעג
לעצטע אפדעיט: 40 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

75

אין שום יאוש

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1888 טעג
לעצטע אפדעיט: 65 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

76

דרך ממוצע

Male

איצטיגע שטרעקע:
3297 טעג
לעצטע אפדעיט: 47 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה