90-טעג רייזע

- לזכות ולע"נ ר' פנחס גאלדנער ע"ה

אנטיילצונעמען אינעם 90-טעג טשארט דארפסטו צום ערשט מאכן א GYE אקאונט. דרוק דא זיך אויפצוסיינען. אויב דו האסט שוין אן אקאונט, ביטע סיין דיך אריין גאנץ אויבן פונעם בלאט.

מעמבער רעקארד איצטיגע שטרעקע דרגה ?
1

Joel24

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

442 טעג

סך הכל ריינע טעג:

82 טעג

82 טעג
לעצטע אפדעיט: 11 טעג צוריק
שטאפל 7:
'אוהב ה

2

יענקל

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

62 טעג

סך הכל ריינע טעג:

62 טעג

62 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 6:
ירא שמים

3

מאיר

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

150 טעג

סך הכל ריינע טעג:

295 טעג

57 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 6:
ירא שמים

4

עין הקורא

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

57 טעג

סך הכל ריינע טעג:

57 טעג

57 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 6:
ירא שמים

5

124

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

187 טעג

סך הכל ריינע טעג:

1693 טעג

50 טעג
לעצטע אפדעיט: 5 טעג צוריק
שטאפל 6:
ירא שמים

6

לייבי

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

141 טעג

סך הכל ריינע טעג:

242 טעג

45 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 5:
גבור כח עושה דברו

7

ר יעקל

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

150 טעג

סך הכל ריינע טעג:

44 טעג

44 טעג
לעצטע אפדעיט: 8 טעג צוריק
שטאפל 5:
גבור כח עושה דברו

8

IAM

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

40 טעג

סך הכל ריינע טעג:

40 טעג

40 טעג
לעצטע אפדעיט: 3 טעג צוריק
שטאפל 5:
גבור כח עושה דברו

9

יגעתי

Male

Single

לענגסטע שטרעקע:

39 טעג

סך הכל ריינע טעג:

39 טעג

39 טעג
לעצטע אפדעיט: 3 טעג צוריק
שטאפל 5:
גבור כח עושה דברו

10

אש

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

60 טעג

סך הכל ריינע טעג:

38 טעג

38 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 5:
גבור כח עושה דברו

11

קויתי

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

142 טעג

סך הכל ריינע טעג:

342 טעג

37 טעג
לעצטע אפדעיט: 5 טעג צוריק
שטאפל 5:
גבור כח עושה דברו

12

יודעלע

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

37 טעג

סך הכל ריינע טעג:

271 טעג

36 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 5:
גבור כח עושה דברו

13

Brian

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

45 טעג

סך הכל ריינע טעג:

34 טעג

34 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 5:
גבור כח עושה דברו

14

איך

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

156 טעג

סך הכל ריינע טעג:

341 טעג

32 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 5:
גבור כח עושה דברו

15

איטשע שמש

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

330 טעג

סך הכל ריינע טעג:

104 טעג

32 טעג
לעצטע אפדעיט: 13 טעג צוריק
שטאפל 5:
גבור כח עושה דברו

16

moshe rabbi

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

623 טעג

סך הכל ריינע טעג:

920 טעג

31 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 5:
גבור כח עושה דברו

17

רבי רעב איד

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

355 טעג

סך הכל ריינע טעג:

27 טעג

27 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 4:
'עבד ה

18

גוטע נשמה

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

123 טעג

סך הכל ריינע טעג:

801 טעג

27 טעג
לעצטע אפדעיט: 11 טעג צוריק
שטאפל 4:
'עבד ה

19

חלק אלוקי

Male

Single

לענגסטע שטרעקע:

89 טעג

סך הכל ריינע טעג:

235 טעג

25 טעג
לעצטע אפדעיט: 8 טעג צוריק
שטאפל 4:
'עבד ה

20

ווילזיין

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

363 טעג

סך הכל ריינע טעג:

374 טעג

25 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 4:
'עבד ה

21

c644

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

198 טעג

סך הכל ריינע טעג:

641 טעג

25 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 4:
'עבד ה

22

מאיר גראסמאן

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

35 טעג

סך הכל ריינע טעג:

59 טעג

24 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 4:
'עבד ה

23

yl

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

380 טעג

סך הכל ריינע טעג:

24 טעג

24 טעג
לעצטע אפדעיט: 9 טעג צוריק
שטאפל 4:
'עבד ה

24

עיניו בראשו

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

282 טעג

סך הכל ריינע טעג:

484 טעג

24 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 4:
'עבד ה

25

צדיק יסוד

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

226 טעג

סך הכל ריינע טעג:

440 טעג

23 טעג
לעצטע אפדעיט: 3 טעג צוריק
שטאפל 4:
'עבד ה

26

הרב

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

38 טעג

סך הכל ריינע טעג:

60 טעג

22 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 4:
'עבד ה

27

העכסט חסידיש

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

30 טעג

סך הכל ריינע טעג:

22 טעג

22 טעג
לעצטע אפדעיט: 3 טעג צוריק
שטאפל 4:
'עבד ה

28

א שפיל מיט פייער

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

40 טעג

סך הכל ריינע טעג:

22 טעג

22 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 4:
'עבד ה

29

איינזאמער

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

19 טעג

סך הכל ריינע טעג:

43 טעג

19 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 4:
'עבד ה

30

sam112

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

103 טעג

סך הכל ריינע טעג:

120 טעג

17 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 4:
'עבד ה

31

Close to Hashem

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

14 טעג

סך הכל ריינע טעג:

11 טעג

11 טעג
לעצטע אפדעיט: 9 טעג צוריק
שטאפל 3:
הכובש את יצרו

32

Sesf

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

53 טעג

סך הכל ריינע טעג:

427 טעג

10 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 3:
הכובש את יצרו

33

גוט לעבן

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

51 טעג

סך הכל ריינע טעג:

10 טעג

10 טעג
לעצטע אפדעיט: 8 טעג צוריק
שטאפל 3:
הכובש את יצרו

34

Purple

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

20 טעג

סך הכל ריינע טעג:

9 טעג

9 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 3:
הכובש את יצרו

35

ארויפצי

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

53 טעג

סך הכל ריינע טעג:

9 טעג

9 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 3:
הכובש את יצרו

36

berl light

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

8 טעג

סך הכל ריינע טעג:

8 טעג

8 טעג
לעצטע אפדעיט: 3 טעג צוריק
שטאפל 3:
הכובש את יצרו

37

צוויי דיימאנטן

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

264 טעג

סך הכל ריינע טעג:

909 טעג

8 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 3:
הכובש את יצרו

38

ayidle

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

365 טעג

סך הכל ריינע טעג:

7 טעג

7 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 3:
הכובש את יצרו

39

חיים גרין

Male

Single

לענגסטע שטרעקע:

73 טעג

סך הכל ריינע טעג:

215 טעג

6 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 2:
חזק חזק

40

וועל זיין גוט

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

35 טעג

סך הכל ריינע טעג:

10 טעג

6 טעג
לעצטע אפדעיט: 3 טעג צוריק
שטאפל 2:
חזק חזק

41

אלפים

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

10 טעג

סך הכל ריינע טעג:

6 טעג

6 טעג
לעצטע אפדעיט: 3 טעג צוריק
שטאפל 2:
חזק חזק

42

Helpmeasap

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

770 טעג

סך הכל ריינע טעג:

247 טעג

5 טעג
לעצטע אפדעיט: 13 טעג צוריק
שטאפל 2:
חזק חזק

43

זיין גוט

Male

Single

לענגסטע שטרעקע:

9 טעג

סך הכל ריינע טעג:

19 טעג

4 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 2:
חזק חזק

44

ועכשיו

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

112 טעג

סך הכל ריינע טעג:

225 טעג

3 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 2:
חזק חזק

45

פלאטשיג

Male

Divorced or Widowed

לענגסטע שטרעקע:

22 טעג

סך הכל ריינע טעג:

121 טעג

3 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 2:
חזק חזק

46

olamhaba

Male

-

לענגסטע שטרעקע:

40 טעג

סך הכל ריינע טעג:

78 טעג

3 טעג
לעצטע אפדעיט: 13 טעג צוריק
שטאפל 2:
חזק חזק

47

YJCW

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

20 טעג

סך הכל ריינע טעג:

23 טעג

3 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 2:
חזק חזק

48

יוסף שלו

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

18 טעג

סך הכל ריינע טעג:

4 טעג

3 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 2:
חזק חזק

49

Shragi Weber

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

29 טעג

סך הכל ריינע טעג:

135 טעג

2 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 1:
דרך המסילה

50

המקובל

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

20 טעג

סך הכל ריינע טעג:

13 טעג

2 טעג
לעצטע אפדעיט: 12 טעג צוריק
שטאפל 1:
דרך המסילה

51

Shl1463

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

60 טעג

סך הכל ריינע טעג:

2 טעג

2 טעג
לעצטע אפדעיט: 9 טעג צוריק
שטאפל 1:
דרך המסילה

52

תריג מצוות

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

6 טעג

סך הכל ריינע טעג:

2 טעג

2 טעג
לעצטע אפדעיט: 6 טעג צוריק
שטאפל 1:
דרך המסילה

53

יחיד

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

186 טעג

סך הכל ריינע טעג:

222 טעג

1 טעג
לעצטע אפדעיט: 4 טעג צוריק
שטאפל 1:
דרך המסילה

54

וויל_זיין_הייליג

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

60 טעג

סך הכל ריינע טעג:

36 טעג

1 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 1:
דרך המסילה

55

Zg165202

Male

Married

לענגסטע שטרעקע:

1 טעג

סך הכל ריינע טעג:

1 טעג

1 טעג
לעצטע אפדעיט: 6 טעג צוריק
שטאפל 1:
דרך המסילה

56

גבר

Male

Single

לענגסטע שטרעקע:

1 טעג

סך הכל ריינע טעג:

1 טעג

1 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 1:
דרך המסילה