וואנט פון כבוד

- לזכות ולע"נ ר' פנחס גאלדנער ע"ה

אנטיילצונעמען אינעם 90-טעג טשארט דארפסטו צום ערשט מאכן א GYE אקאונט. דרוק דא זיך אויפצוסיינען. אויב דו האסט שוין אן אקאונט, ביטע סיין דיך אריין גאנץ אויבן פונעם בלאט.

מעמבער ריין במשך שטאפל ?
1

פארוואלקענט

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
90 טעג
לעצטע אפדעיט: 21 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

2

צוויי דיימאנטן

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
100 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

3

moshi

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
101 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 8:
צדיק

4

איה

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
105 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

5

yanky9502

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
106 טעג
לעצטע אפדעיט: 6 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

6

א קינד פין מלך

Male

Single

איצטיגע שטרעקע:
109 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

7

מאטי

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
110 טעג
לעצטע אפדעיט: 3 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

8

כשר

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
112 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

9

אהרןפ

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
114 טעג
לעצטע אפדעיט: 10 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

10

Smart

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
122 טעג
לעצטע אפדעיט: 65 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

11

צדיק יסוד

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
123 טעג
לעצטע אפדעיט: 20 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

12

ברצון

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
134 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

13

סאלדאט

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
136 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 8:
צדיק

14

smith

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
138 טעג
לעצטע אפדעיט: 143 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

15

יונתן

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
142 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

16

א כתר

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
150 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 8:
צדיק

17

123moshe

Male

Single

איצטיגע שטרעקע:
153 טעג
לעצטע אפדעיט: 179 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

18

געווינער

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
163 טעג
לעצטע אפדעיט: 123 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

19

Shnitzel

Male

Single

איצטיגע שטרעקע:
163 טעג
לעצטע אפדעיט: 102 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

20

Trying The Best

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
163 טעג
לעצטע אפדעיט: 61 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

21

עם הנבחר

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
166 טעג
לעצטע אפדעיט: 130 טעג צוריק
שטאפל 8:
צדיק

22

קול_ביער

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
182 טעג
לעצטע אפדעיט: 81 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

23

מרדכי

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
189 טעג
לעצטע אפדעיט: 5 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

24

איזי

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
199 טעג
לעצטע אפדעיט: 54 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

25

איךוויל90

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
201 טעג
לעצטע אפדעיט: 101 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

26

יודי

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
212 טעג
לעצטע אפדעיט: 73 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

27

כרעמזל

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
225 טעג
לעצטע אפדעיט: 11 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

28

לעכטיגער

Male

Single

איצטיגע שטרעקע:
241 טעג
לעצטע אפדעיט: 70 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

29

zalmy

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
246 טעג
לעצטע אפדעיט: 80 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

30

חיים חייקל

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
250 טעג
לעצטע אפדעיט: 12 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

31

Yisruel ben yisruel

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
262 טעג
לעצטע אפדעיט: 68 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

32

Heilig

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
283 טעג
לעצטע אפדעיט: 159 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

33

TMSingle

Male

Single

איצטיגע שטרעקע:
290 טעג
לעצטע אפדעיט: 76 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

34

העלף א איד

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
291 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

35

print

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
292 טעג
לעצטע אפדעיט: 12 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

36

שמריהו

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
310 טעג
לעצטע אפדעיט: 144 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

37

קרבן לה

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
321 טעג
לעצטע אפדעיט: 133 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

38

קליפת המן

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
323 טעג
לעצטע אפדעיט: 157 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

39

לבי ער

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
326 טעג
לעצטע אפדעיט: 97 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

40

תכלית

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
353 טעג
לעצטע אפדעיט: 90 טעג צוריק
שטאפל 9:
צדיק גמור

41

באשעפער העלף

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
369 טעג
לעצטע אפדעיט: 177 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

42

חסידישער יונגערמאן

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
376 טעג
לעצטע אפדעיט: 95 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

43

yhm

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
384 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 10:
בעל תשובה

44

מקושר לאורות

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
394 טעג
לעצטע אפדעיט: 37 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

45

אונזער גרויסקייט

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
417 טעג
לעצטע אפדעיט: 30 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

46

moshe rabbi

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
423 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

47

פותח שער

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
449 טעג
לעצטע אפדעיט: 8 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

48

שיע

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
450 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

49

די הייליגע זיידע

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
492 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

50

עין

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
503 טעג
לעצטע אפדעיט: 4 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

51

גפן

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
506 טעג
לעצטע אפדעיט: 3 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

52

טוט זיך

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
534 טעג
לעצטע אפדעיט: 6 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

53

Shtark Dich

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
542 טעג
לעצטע אפדעיט: 115 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

54

353

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
550 טעג
לעצטע אפדעיט: 9 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

55

myself

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
573 טעג
לעצטע אפדעיט: 53 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

56

בדרך

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
575 טעג
לעצטע אפדעיט: 183 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

57

5050

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
585 טעג
לעצטע אפדעיט: 11 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

58

צדיק ב

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
588 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 10:
בעל תשובה

59

פרייליך

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
590 טעג
לעצטע אפדעיט: 26 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

60

החפץ חיים

Male

איצטיגע שטרעקע:
599 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

61

Ybird

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
676 טעג
לעצטע אפדעיט: 1 טאג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

62

שאולי בראך

Male

Single

איצטיגע שטרעקע:
731 טעג
לעצטע אפדעיט: 80 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

63

פריילעכער

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
885 טעג
לעצטע אפדעיט: 2 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

64

טויש

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
958 טעג
לעצטע אפדעיט: היינט
שטאפל 10:
בעל תשובה

65

israelvkosher

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
979 טעג
לעצטע אפדעיט: 5 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

66

גן עדן התחתון

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1140 טעג
לעצטע אפדעיט: 31 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

67

שלום אהליך

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1274 טעג
לעצטע אפדעיט: 16 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

68

השם עמנו

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1345 טעג
לעצטע אפדעיט: 144 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

69

יונה מצאה

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1365 טעג
לעצטע אפדעיט: 9 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

70

פון אמעריקע

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1443 טעג
לעצטע אפדעיט: 43 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

71

בצרה

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1506 טעג
לעצטע אפדעיט: 40 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

72

nevergiveup

Male

איצטיגע שטרעקע:
1543 טעג
לעצטע אפדעיט: 17 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

73

שלמה

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1575 טעג
לעצטע אפדעיט: 9 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

74

אין שום יאוש

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
1591 טעג
לעצטע אפדעיט: 94 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

75

דאווענען - א צוויי פאכיגע וועג

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
2107 טעג
לעצטע אפדעיט: 79 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

76

holychaim

Male

איצטיגע שטרעקע:
2473 טעג
לעצטע אפדעיט: 5 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

77

MATSLEACH

Male

איצטיגע שטרעקע:
3149 טעג
לעצטע אפדעיט: 18 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה

78

שמחה_תמיד

Male

Married

איצטיגע שטרעקע:
9493 טעג
לעצטע אפדעיט: 97 טעג צוריק
שטאפל 10:
בעל תשובה