האנט בוך

הילף זיך צו פארמעסטן און חיזוק

הקדמה

מיר קענען גוט די דאזיגע געפיהלן. מיר זענען אויך דארט געווען – ביז מיר זענען אנגעקומען צו "היט דיינע אויגן". דא האבן מיר זיך אויסגעלערנט אז עס זענען פארהאן וועגן זיך צו פארמעסטן מיט די תאוה

די ערשטע כלי: אויפשטעלן גדרים

א צוים איז געמאכט געווארן אונז אפצוהיטן פון פאלן דארט ווי מיר אליינס ווילן נישט. אבער עס קען אונז נישט אפהאלטן ווען מיר קריכן איר איבער

די צווייטע כלי: די רייזע צו ניינציג טעג

חז"ל זאגן (און דער מציאות ווייזט אזוי) אז טוישן א הנהגה פאר 90 טעג, טוישט אונזער מח און מאכט גרינגער זיך צו פירן מיט די נייע הנהגה

די דריטע כלי: שטעל זיך אפ

זיך אפשטעלן מיינט: היינט גיי איך נישט אויסלעבן מיינע תאוות און איך בין גרייט זיך לאזן לערנען נייע זאכן וואס גייט מיר העלפן בלייבן אפגעשטעלט

די פערטע כלי: א ריכטיגען צוגאנג

דורך פרובירן צו טרעפן וואס דיין פראבלעם איז, וויאזוי עס קלאפט אויס און וואס טריגערט עס, וועט זיין גרינגער צו טרעפן דעם ריכטיגן לייזונג

דער פינפטער כלי: שמירת עיניים

קוקן מיט די אויגן אויף רייצענדע זאכן ברענגט אז מיר זאלן בהכרח פאלן, דערפאר הייבן מיר אן היטן אונזערע אויגן און מיר הערן אויף ארייננעמען לאסט

דער זעקסטער כלי: רעגלמעסיגע חיזוק

דברי תורה צריכים חיזוק, אזא עבודת ה', די עבודה פון אונזער לעבן פאדערט גרויס חיזוק, די רעגלמעסיגע אימעילס זענען א קוואל פון אומענדליכע חיזוק

די זיבעטע כלי: זעלבסט-פארווירקליכונג

א חסרון אין סיפוק איז איינס פון די שטערקסטע גורמים צו פאלן. עטליכע גוטע געדאנקען וויאזוי צו באקומען סיפוק און פארמיידן דעם קומענדיגן נפילה

די אכטע כלי: פיזישע אקטיוויטעטן

אויסער פעולות וואס געבן אונז גייסטיגע סיפוק איז וויכטיג צו טאן פיזישע אקטיוויטיס ווי עקסערסייז, עס דערפולט אונז מיט פיזישע און גייסטיגע הנאה

די ניינטע כלי: פארקערטע פעולות

טון זאכן וואס מען דארף יעצט, פאר זיך צו פאר יענעם, אפילו מען וויל נישט, נאר ווייל עס איז ריכטיג, קען אונז געבן דעם כח קעגנצושטיין בעת נסיון

די צענטע כלי: נייע געוואוינהייטן

זיך אויסלערנען ווען דער פאל הייבט זיך אן, ווי נאר לאסט צינד זיך אן, און תיכף טון עפעס א נייע פעולה וואס וועט העלפן טוישן אונזער געוואוינהייט

די עלעפטע כלי: צוברעכן דעם איינזאמקייט

איינזאמקייט צושמעטערט אונז און פירט אונז צו פאלן נאכאנאנד. חיזוק והדרכה צו צוברעכן די איינזאמקייט און זיך אויפבויען קעגן דעם נעקסטן פאל

די צוועלפטע כלי: דרויסדיגע שטיצע

טרעפן א פארטרויליכן מענטש מיט וועמען זיך דורכצורעדן און פון וועמען צו באקומען שטיצע קען זיין א גרויסער הילף, א מויער קעגן די קומענדיגע נפילה

די דרייצנטע כלי: קבלות, שבועות און נדרים

שבועות און נדרים קענען צומאל זיין א גוטער בייהילף זיך ארויסצוזעהן פון דעם פלאנטער. אבער עס מוז געמאכט ווערן ריכטיג, און מיט די ריכטיגע תנאים

די פערצנטע כלי: אונזער פארום

אונזער פארום איז א אוצר פון הילף און ריקאווערי. נוצט דאס צו בויען א הייליגן קשר מיט חברים מקשיבים, בכדי זיך צוזאמען ארויסצוזעהן פון דעם צרה

סיבות פאר א טויש טראטעגיע

קלארט אייך אויס די סיבות פאר א טויש מיט די פשוטע מהלך

טרעפט דעם פוקסס טראטעגיע

די טעכניק וואס וועט אייך העלפן זיך פארצושטעלן אייערע תאוות ווי גלייך זיי וואלטן געווען מענטשן אדער אביעקטן, וועלכע איר קענט קאנטראלירן און עווענטועל באזיגן

12-סטעפס טעלעפאן קאנפערענץ!

  1. געבויט אויפ'ן SA פראגראם - יעדן מאנטאג ביינאכט 8:30
  2. געבויט אויפ'ן SAAPP פראגראם - יעדן מיטוואך ביינאכט 9:30

זיך פארמעסטן מיט אדיקשאן

הקדמה: א פראבלעם אדער אן אדיקשאן?

עס איז פארהאן א גרויסער חילוק צווישן איינעם וואס האט א פראבלעם, וואס פון דעם האבן מיר גערעדט ביז יעצט, ביז איינעם וואס פלאגט זיך מיט אן אדיקשאן; וואס מיינט, א מצב אין וועלכען דער מענטש קען נישט אויפהערן צו טון עפעס וואס איז קעגן זיינע אינטערעסטן, און אפילו קעגן זיין אייגענעם ווילן.

טעסט זיך אליינס: בין איך אדיקטעד צו לאסט?

עס איז נישט גרינג מחליט צו זיין צו מען פלאגט זיך מיט אן אדיקשאן, אדער מיט סתם א פראבלעם, און מען טאר נישט נעמען לייכט די פראגע. דא גיבן מיר אייך אביסל אנווייזונגען און אזוי אויך פארשידענע פראגעס וועלכע קענען אייך העלפן מיט דעם

די ערשטע כלי: די ערשטע סטעפ

די ערשטע פון די צוועלעף סטעפס איז, זיך ענדליך ארויסצוברעכן פון פארלייקענונג, און מודה זיין, פאר זיך, טיעף טיעף אינעווייניג, עס זאל ווערן א חלק פון אונזער מציאות, אז מיר האבן פארלוירן דעם קאמפף. אז מיר קענען נישט אליינס און מיר דארפן צוקומען צו הילף.

די צווייטע כלי: די צוועלעף סטעפס

די איבריגע פון די צוועלעף סטעפס זענען געמאכט געווארן אונז צו ברענגען צו א מקום וואס מיר הערן אויף צו לעבן אויף אן אופן כאילו מיר פירן אונזער לעבן און מיר זענען אין קאנטראל, און אנשטאט הייבן מיר אן צו לעבן אזוי ווי דער אויבערשטער וויל פון אונז. צו מבטל זיין אונזער רצון צו זיין רצון און טון וואס מיר דארפן, נישט וואס מיר ווילן.

די דריטע כלי: טעלעפאנישע און לעבעדיגע גרופעס

ארבעטן א צוועלעף סטעפ פראגראם מיינט, אינגאנצן טוישן דעם לעבן. אזא טויש רופט זיך אפ אויף יעדן מעגליכן טייל פון אייער לעבן און דערפאר איז כמעט נישט מעגליך עס צו ארבעטן אליינס, עס פעלט זיך אויס די הילף פון אנדערע אין דעם זעלבן מצב. דערפאר ארבעטן די אלע סארט פראגראמען דורך גרופעס.

די פערטע כלי: א ספאנסער

אדם קרוב אצל עצמו, עס איז זייער שווער צו זעהן די אייגענע חסרונות, און די ארבעט ווייטער איז פון די עבודות הקשות שבמקדש. דערפאר איז וויכטיג און ראטזאם צו נעמען א ספאנסער, א באגלייטער וועלכער האט עס שוין געוויזן, וועלכער איז שוין געגאנגען דעם וועג, ער זאל אונז אנווייזן וואו צו גיין און וויאזוי עס אויסצופירן. דאס קען ראטעווען אונזער לעבן.

דער פינפטער כלי: פראפעסיאנאלע הילף

זייער אפט איז דא נאך גורמים צו אונזער מצב, געווענליך איז דאס עמאציאנעלע פראבלעמען פאר וועלכע מיר דארפן ע"פ רוב צוקומען צו פראפעסיאנאלע הילף. עס איז גאר וויכטיג צו באקומען די הילף, און איר צו באקומען פון די ריכטיגע מענטשן. דער נישט ריכטיגער מענטש קען נאך ערגער מאכן אנשטאט העלפן.

דער זעקסטער כלי: קאפל'ס ערהוילונג

יעדע פרוי פון אן עדיקט מוז אויטאמאטיש צוקומען צו הילף. סיי ווייל איר מאנ'ס אדיקשאן אפעקטירט איר אויך, און סיי ווייל דער עצם מציאות פון דעם אדיקשאן רירט צו דעם איידעלסטן מקום אין דעם צוזאמענלעבן פון א פארפאלק, און אממערסטנס, ווייל דאס געבט דעם בעסטן שאנס פאר דעם פארפאלק אז זיי זאלן קענען דורכגיין די שווערע צייט און דערלעבן גוטע צייטן.

די זיבעטע כלי: ריהעב צענטער

פראבלעמען ביי מענטשן קומען אין אלע סארט פארמען און דרגות, פאר טייל מענטשן איז באשערט גאר א שווערע נסיון, אין וועלכע אלע אויבנדערמאנטע הילף העלפט נישט. פאר זיי איז פארהאן ריהעב צענטערן וועלכע זענען גאר א גוטע מעגליכקייט פאר א נייע התחלה און א נייעם שאנס אין לעבן.

12-סטעפס טעלעפאן קאנפערענץ!

  1. געבויט אויפ'ן SA פראגראם - יעדן מאנטאג ביינאכט 8:30
  2. געבויט אויפ'ן SAAPP פראגראם - יעדן מיטוואך ביינאכט 9:30